Tajemná ontologie

Ontologie je věda o bytí nebo bytí. Jako téměř vždy, pokud jde o filozofii, definice jsou zcela abstraktní.

V nejširším slova smyslu znamená bytí všechno, co existuje. Filozofická kategorie bytí, která je předmětem studia ontologie, obsahuje:

  • skutečně existující objekty, jevy, obvykle označované jako „okolní svět“;
  • procesy vývoje a změny reálného světa;
  • soběstačná látka kombinující ducha a hmotu.

Ontologie studuje formy bytí. Hmotná forma předpokládá existenci materiálu, s hmotností, hustotou, objemy těl, objektů, jevů. Ideální bytí je nezávislá realita duchovního bytí. Lidská bytost je existence člověka v hmotné a ideální realitě, sociální bytost je existence člověka ve společnosti a existence samotné společnosti. Noumenální bytí skutečně existuje bez ohledu na vědomí pozorovatele, fenomenální bytí existuje ve vědomí samotného vědomého subjektu. Všechny tyto formy představují jednotu sociální, objektivní, subjektivní, fyzické a virtuální reality..

Kromě studia forem bytí, vztahu mezi abstrahovanou přírodou a abstrahovanou osobou, ontologie zvažuje související filosofické problémy, zejména studuje otázku náhodného a organizovaného vývoje bytí, jeho diskrétnost a kontinuitu..