Jaký je rozdíl mezi policií a ruskou gardou?

Rusko je jako právní stát povinno chránit mír a pohodu svých občanů. K dosažení tohoto cíle byly organizovány zvláštní výkonné orgány. Základem jejich činnosti jsou zákony Ruské federace. Každý ví o existenci takových struktur, jako je policie a ruská garda, ale není vždy jasné, jak se liší..

To je však nutné vědět o možnosti interakce s těmito organizacemi v právním rámci..

Policie - vymáhání práva

Po zavedení některých reforem prezidentem vytvořilo Ministerstvo vnitra Ruské federace takovou donucovací agenturu - policii. Policie vznikla 7. února 2011, z velké části od zaměstnanců dříve rozpuštěné policie. Vznik takové organizace výrazně posílila právní ochranu občanů, schválením policistů, aby dodržovali protokoly a předpisy.

Jednoduše řečeno, každý policista je povinen dodržovat určitá pravidla při provádění jakýchkoli akcí. Tato pravidla jsou nezbytná pro kontrolu právního státu, pro dosažení určitých cílů struktury ministerstva vnitra a pro zachování výkonné disciplíny..

Policejní úkoly

Jako jedna z vládních agentur má policie své vlastní úkoly. Jejich implementace určuje existenci této jednotky. Mezi hlavní úkoly policisty patří:

  1. Ochrana života, zdraví a práv občanů Ruské federace. Policisté jsou povinni zaznamenávat, předcházet a bránit činnostem, které ohrožují život nebo zdraví občanů a porušují jejich práva. Každý policista při popravě tedy nemá právo odmítnout pomoc občanům, protože to je v rozporu s chartou.
  2. Boj proti organizovanému zločinu. Existují určité jednotky, které působí proti skupinám organizovaného zločinu. To pomáhá vyhnout se zabavení moci, výskytu loupeží a v některých případech spáchání řetězu závažných trestných činů. Skupiny organizovaného zločinu jsou skutečně náchylné k plánování a provádění několika trestných činů, takže ministerstvo vnitra se snaží tyto skupiny ovládat.
  3. Boj proti hospodářským zločinům. Otázky hospodářské kriminality nejsou v legální zemi neobvyklé. Jednou z typických situací je klam kupců a nelegální podnikání. Proti tomuto druhu zločinu bojuje policie.
  4. Trestní vyšetřování. Nepřímo ovlivňuje předchozí tři body - trestní vyšetřování. Zajetí zvláště nebezpečných zločinců, jakož i osob, které se schovávají před spravedlností. Vyšetřovatelé navíc identifikují mrtvé a hledají chybějící..
  5. Správní vymáhání práva. V některých případech stanovených zákonem má policista právo rozhodnout o uložení správního trestu. Díky tomu je možné pachatele potrestat, aniž by se museli obrátit na soud. V případě nesouhlasu však lze podat opravný prostředek u soudu..
  6. Silniční kontrola. Samostatným úkolem této struktury je sledovat dodržování pravidel a regulace provozu. To pomáhá snížit počet nehod..

Rosguard - štít moci

Často je to na ulicích hlavního města, kde si můžete všimnout oddělení strážců. Tento výkonný orgán je však zcela odlišný od předchozího. Za prvé, policie je podřízena ministerstvu vnitra a ruská garda je výhradně prezidentovi. Za druhé, policista je mnohokrát více, ale nemají těžké zbraně. Na rozdíl od nich jsou stráže vybaveny kulomety, letadly a tanky. Samozřejmě existují různé úkoly, kterým čelí Rosguardovo oddělení.

Mezi hlavní úkoly patří:

  1. Účast na udržování veřejného pořádku. Toto je společný úkol pro obě struktury. Pro policejní jednotky je to prvořadý úkol, na rozdíl od ruské gardy, která je povinna plnit určité příkazy velení.
  2. Zajištění územní celistvosti státu. Hlavním posláním stráží je obrana státních hranic a boj proti separatismu. Bohužel v některých případech to může mít vliv na svobodu slova. Koneckonců lze nevinné občany zatknout a vyjádřit svůj názor na integritu státu a jeho jednotlivých území.
  3. Boj proti terorismu. Ruská garda společně s dalšími strukturami ministerstva vnitra vyvíjí soubor opatření pro boj proti terorismu a extremismu. Jeho cílem je organizace právního státu a ochrana práv a svobod občanů Ruské federace.
  4. Ochrana prezidenta i úředníků. Stát musí mít jako zástupce vlády a osoby spravující stát ochranu státu. Takže pro pohodlnou práci úředníků funguje takové oddělení jako „osobní strážce“.

Hlavní rozdíl mezi strukturami

Souhrnně tedy konstatujeme, že se jedná o zcela odlišné struktury ministerstva vnitra Ruské federace. Mají rozdíly v počtu personálu, v jurisdikci, úkolech, podřízenosti, úrovni výcviku a zbraní.

Mají také některé běžné úkoly, ale v zásadě jsou rozdíly poměrně velké, což vám umožňuje uspořádat dva různé ve směru organizace s různými velitelskými štáby. To vše jim umožňuje pravidelně provádět jejich obtížné služby..