Jaký je rozdíl mezi hmotností a hmotností?

Hmotnost a hmotnost. Hmotnost a hmotnost. Pravděpodobně nejčastěji jsou tyto dva zcela odlišné pojmy porovnány, jinak jsou obecně považovány za stejnou věc. Opravdu říkáme: „Kolik vážíte?“ Když ve skutečnosti máme na mysli pouze kvantitativní vlastnosti našeho těla, ve skutečnosti nemyslíme na žádné další interakce, které by mohly znamenat takové nejednoznačné slovní formace. Proto, aby nedošlo k záměně v definicích, je nejlepší pochopit, proč hmotnost nemůže být váha.

Velmi neočekávané kilogramy

Čísla, která se objevují na stupnicích například po vložení sáčku jahod nebo pokusu přizpůsobit velrybu, nejen pomáhají určit, kolik peněz musíte zaplatit za lahodné plody, nebo zjistit, zda je velryba tak velká, jak se říká. ale také odhalí mnoho dalších funkcí.

Pokud tedy řeknete vědeckým jazykem, pak hmotnost je fyzické množství, což je míra tělesné gravitace, energie a inertnosti, která přirozeně přináší určité vlastnosti z pohledu klasické mechaniky:

  1. Hmotnost (m) je neměnná: nezávisí na volbě referenčního rámce (CO), to znamená, že cestující ve vlaku nebo letadle neztrácí váhu dramaticky ani se nezlepší při pohybu svého vozidla. Podobná relativita CO je vlastní, například při určování rychlosti, ale ne hmotnosti, která se tak ostře nemění.
  2. Hmota nezávisí na rychlosti těla. Současně je setrvačnost - vlastnost utrácení určitého času pro změnu rychlosti, určena právě hmotou. Například pro slona je velmi obtížné okamžitě zrychlit. Udělá pro sebe stabilní a pohodlné kroky a ukáže kočku myši - a teprve potom ji uvidí. Je méně inertní než slon, mění rychlost rychleji.
  3. Také, když dvě těla interagují, jejich hmotnosti jsou nepřímo úměrné poměru zrychlení, což je také hodně setrvačnosti. Takový objev pomohl určit masy planet, satelitů a dalších kosmických těl, protože je téměř nemožné to udělat jiným způsobem..
  4. Hmota je aditivní: celá hmota těla se rovná masám všech jeho částí.
  5. Zákon zachování hmoty existuje a je implementován - to znamená, že bez ohledu na to, jaké procesy se vyskytují v jakémkoli dobře koordinovaném systému, celková hmotnost vždy zůstává stejná.
Zároveň může libovolné tělo gravitačně interagovat s jinými těly. Tento rys se nazývá gravitační hmota, která získala hlavní formulaci ve studii gravitace. Gravitační interakce dvou těl je přímo úměrná součinu jejich hmot.

Einstein dokázal, že každé tělo, které má hmotnost, má svou vlastní energetickou rezervu (E). Pokud se hmota sníží nebo zvýší, totéž se stane s energií - E = ms², kde c je rychlost světla.

A přesto hmotnost

Hmotnost (P) je měření nic jiného než síly, se kterou tělo působí na podpěru v důsledku přitažlivosti Země. Pokud je navíc tato samotná podpora klidná nebo se pohybuje rovnoměrně přímočarě, pak se hmotnost rovná síle přitažlivosti - P = mg, kde m je hmotnost těla, g ≈ 9,81 je zrychlení gravitace.

Jednoduše řečeno, hmotnost měří, jak moc tlačíme na povrch, kde stojíme nebo sedíme..
Pokud se tělo pohybuje zrychlením, pak se určí hmotnost s ohledem na: P = m (g + a) - zatímco se pohybuje svisle nahoru, P = m (g-a) - svisle dolů.

Nadváha (přibývání na váze) je poměrně zajímavý jev, protože může ovlivnit stav člověka: dochází ke krátkodobému poklesu zraku, obtížnému dýchání. Převaha se stane astronautům během vzletu a přistání kosmické lodi, s piloty, kteří provádějí manévry (mrtvé smyčky).

Nulová gravitace je stav těla, ve kterém je hmotnost nulová, protože gravitační síla dává tělu a jeho podpoře stejné zrychlení. Takže pro astronauta hmotnost na oběžné dráze „zmizí“. Abyste to cítili, můžete prostě skočit. Potom vám nebude pod nohama žádná podpora.

Jaký je rozdíl??

Hmotnost tedy nemůže být hmotnost, protože:

  1. Hmotnost je množství a hmotnost je síla..
  2. Hmotnost se měří v kilogramech (SI) a hmotnost v Newtonech..
  3. Hmota nemá žádný směr, ale hmotnost, jako v jakékoli použité síle.
  4. Hmotnost se nemění, zatímco hmotnost závisí na pohybu.