Jaký je rozdíl mezi arogancí a odvahou?

Insolence a odvaha, opak ve smyslu rysů lidské povahy. Mezi těmito dvěma vlastnostmi prochází jemná čára, a je často obtížné určit, která z těchto vlastností převládá. Abychom se nemýlili, je nutné porovnat oba pojmy a určit, jaký je rozdíl a zda existují mezi nimi podobnosti..

Arogance

Řeknutí je mezi lidmi populární, „arogance je druhé štěstí“. Osoby podobné kvality ve skutečnosti působí dojmem šťastných lidí bez problémů. Ale pod vnějším pláštěm silné a charismatické osobnosti je často skrytá slabá, obtěžovaná strachem, která selhala.

Co je tato kvalita? Proč je považován za druhé štěstí? Ve skutečnosti je arogance drzé chování, nedostatek hanby a odpovědnosti. Je to arogantní lidé, kteří se nechávají narušovat zónu pohodlí lidí kolem sebe a chovat se provokativně. Samozřejmě, že všichni lidé jsou různí, a možná pro někoho je štěstí, že mají svůj vlastní prospěch, což ostatním způsobuje nepříjemnosti. Ochrana osobních zájmů, na rozdíl od veřejného mínění.

Odvaha

Opačná kvalita arogance je odvaha. Odvaha města trvá! To říká jedno slavné přísloví. Existuje mnoho podobných výroků, ve kterých jsou stateční lidé popisováni jako stateční, schopní nebojácných skutků. Na základě toho můžeme o této kvalitě dojít jako ušlechtilý, uctivý a uctivý.

Mnozí se mylně domnívají, že odvaha je úplná absence strachu. Ve skutečnosti to uznání jejich strachu a neustálého boje proti nim. Kontrola nad fóbie, ne naopak. Tato kvalita je charakteristická pro válečníky, vůdce, vůdce. Ale je to neodmyslitelné nejen pro skvělé lidi, stateční lidé se nacházejí také v každodenním prostředí. Obvykle vynikají sebevědomým chováním, touhou uspět. Jsou to aktivní lidé, kteří přebírají odpovědnost ve všem..

Podobnost

Insolence a odvaha, tyto vlastnosti jsou často zmatené, přičemž jeden po druhém. Důvodem je podobný způsob chování a charisma majitelů těchto vlastností. Sebevědomí lidé vždy vyniknou ve společnosti a stanou se vzorem. Níže jsou uvedeny hlavní podobné ukazatele charakteristické pro obě vlastnosti:

 • Činnost. Výrazné chování veřejnosti. Tvrdá jednání, rozhodná jednání, touha upoutat pozornost druhých.
 • Sebevědomí. Sebevědomí.
 • Ochrana vašich práv. Hájit své zájmy proti všem šancím, navzdory současné situaci.
 • Mít osobní názor. Schopnost bránit svůj názor, přesvědčit se o správnosti.
 • Dosažení cíle. Stanovení osobních cílů a snaha o jejich dosažení.

Rozdíly

Jak se ukázalo, mezi těmito dvěma opačnými vlastnostmi existuje mnoho podobností. Je zřejmé, že na první pohled podobnosti postačují k tomu, aby tyto vlastnosti byly blízko sebe. Ale první dojem, jak víte, je často chybný. Výše uvedené podobnosti budou lépe přiřazeny povrchovým atributům, které neovlivňují základní vlastnosti znaku. Proto pro přesnější prezentaci je nutné nakreslit další analogii a určit funkce, které je od sebe odlišují. Hlavní rozdíly:

 1. Insolence je touha uspokojit vaše osobní potřeby, i když to způsobuje nepohodlí nebo škodu ostatním. Odvaha je snaha o dosažení vysokých cílů. Tyto cíle však nemají negativní dopad na životní prostředí. Naopak, mají příznivý vliv na životy lidí..
 2. Insolence - bezdotyková, hrubá a hrubá. Odvaha je projevem úcty pro všechny.
 3. Insolence - zbabělost, strach z něčího strachu a skrývání před lidmi. Odvaha je vnitřní boj proti fóbií, odvaha. Povědomí o jejich slabinách, touze po sebezdokonalování.
 4. Insolence - vyvolávající konflikt. Vytvoření napjaté atmosféry v týmu. Odvaha - řešení sporů prostřednictvím řešení konfliktů.
 5. Insolence - nespolehlivost a nezodpovědný přístup k podnikání. Odvaha - nedostatek strachu ze zodpovědnosti, perfekcionismus ve věci.
 6. Insolence - pasivní chování, porušení pracovní kázně. Odvaha je projevem nadšení. Aktivní společenské aktivity.

Je obtížné nazvat arogancí pozitivní vlastností, protože ji mají neprokázaní lidé, bez hodnoty. Naopak odvaha vzbuzuje respekt, má příbuznost se šlechtou. Takoví lidé jsou ve společnosti často úřady. Odvaha, zlatý průměr mezi extrémy. A arogance je extravagantní chování, které způsobuje pohrdání. Podle výsledků srovnání odvaha ve všech ohledech úspěšně odolává aroganci, která jako nemorální charakterová vlastnost poráží.

Lidé se odkrývají nejen tehdy, když jsou sami se sebou, ale také v těch okamžicích, kdy se od nich vyžadují seriózní rozhodnutí. Je důležité umět určit, které z těchto vlastností má člověk. Koneckonců, existuje riziko, že rozpozná projev aroganci - odvahu a hoden, aby pomlouval zbabělec. Podobné chování nebude matoucí, pokud existuje koncept základních rysů těchto vlastností. Tato znalost pomůže určit, co lze od člověka očekávat a zda se spoléhá na jeho pomoc v důležité životní situaci..