Stále nebo úplně stejně - jak je to v pořádku?

Slovo „nicméně“ vyjadřuje kontrast, skrytou nebo výslovnou námitku. Často to způsobuje potíže při psaní. Mnozí pochybují, zda umístit spojovník mezi jeho části nebo ne. Slovo „vše“ se obvykle používá samostatně, takže přidání „stejných“ částic k němu mate nejen děti, ale i dospělé.

Vzpomeňme si na jednoduché pravidlo. Částice „stejný“ se píše samostatně se slovy. Výjimkou jsou 3 případy: píše se spojovníkem za slovesem, příslovcem nebo částicí.

Například: usnul, po tom všem se nakonec vrátil na dlouhou dobu, stále.

Je důležité vzít v úvahu, že „stejná“ částice musí být za slovy výjimky, jinak pomlčka není dána. Stačí si porovnat obě hláskování částice a zapamatovat si pravidlo.

Nepokládejte spojovníkSpojovník je nastaven
VýjimkyOdešelOdešel
Kočka znovu uteklaKočka znovu utekla
Už je pozděPořád je pozdě
Všechny ostatní případyJe stále červený-
Neopravili semafor-
Stále má velký dar-

Slovo „všechno stejné“ tedy musí být napsáno spojovníkem. Existuje však výjimka z pravidla o pravopisu slova „všechny stejné“. Pokud je mezi slovy „všechny“ a „stejné“ další částice, pak „všechny stejné“ píšou samostatně.

Například: Jsem stále starší než ty.