Jaký je rozdíl mezi „nulou“ a „nulou“

Jaký je skutečný rozdíl mezi dvěma slovy, na první pohled identickým? Ve skutečnosti mnozí ve své řeči volně používají „nulu“ i „nulu“, aniž by znali jejich pravý lexikální význam. Na tuto otázku lze odpovědět při studiu slovní zásoby a gramatiky ruského jazyka. Na základě získaných dat se ukáže „jaký je rozdíl mezi„ nulou “a„ nulou “.

Domácí prostředí často vede naši řeč k nepořádkům. Lidé se stále častěji uchycují ke zjednodušení svého rodného jazyka, k nahrazení cizí slovní zásoby a opovrhování pravidly pro použití nezbytných formulářů v kontextu. V moderní ruštině je mnoho podobných mezer, ale v tomto článku se zastavíme a podrobně zvážíme použití správné formy „prázdnoty“ v různých situacích..

Trocha historie

Nula je historicky starší. Přišel k nám ze střední Evropy za vlády Petra I. "Zero" se zase objevilo na ruské půdě díky Skandinávcům. V ortoepických slovnících ruského jazyka je „nula“ označena jako zastaralá forma a „nula“ je moderní.

Funkce

Ve skutečnosti tato slova nejsou synonymem. Nejsou zaměnitelné, ale rovné. Tyto faktory tvoří hlavní podobnosti a rozdíly mezi nimi. Jedna z možností může být použita pouze ve specifických případech, stejně jako u jiných. To bude možné sledovat na příkladech diskutovaných níže..

Dalším zajímavým rysem jsou případové formy těchto slov. Takže slovo „nula“ se používá v nominativních a obviněných případech, jiné možnosti budou nesprávné, nemůžete přidat konce, například řekněte: „téměř nula“. S „nulou“ je všechno odlišné, ve všech případech se bez výjimky mění, například: počínaje nulou, sčítáním k nule, nerovná se nule, téměř nula, nula, nula atd. Existují také deriváty: nula, nulifikace, nulování. Příklady vět s deriváty:

  • Nulový poledník se také nazývá Londýn, protože prochází přesně hlavním městem Velké Británie.
  • Proces rušení odpisovaných papírových peněz státem je neplatný.
  • Z nějakého důvodu banka resetovala všechny účty.

Na základě výše uvedených příkladů můžeme dojít k závěru, že „nula“ je flexibilnější, pokud jde o používání nových forem v řeči, slovo. „Nula“ je běžnější ve stabilních frázích.

Sémantický, lexikální význam

  1. Chybějící cokoli (nulové rubly na vašem účtu)
  2. Nastavená hodnota, začátek výpočtu fyzikálních veličin (tlak, teplota, čas atd.)
  3. Nejmenší hodnocení práce, práce (práce prováděná strojem je nulová)
  4. Kdo nezná žádný význam, bezvýznamnost (tato osoba neví, jak vůbec žít, je „úplná nula“)

Správné použití

V technických oborech (fyzika, matematika, informatika) bude „nula“ častější a v humanitních oborech - „nula“.

Nakreslíme analogii, nejvýraznější příklad: absolutní nula (fyzika) - absolutní nula (o osobě). Z této dvojice je vidět, že „nula“ a „nula“ mají v obou případech stejný význam (podobnost), ale nahrazení jednoho jiným je nemožné, protože oblasti použití těchto slov, předmětů, jsou zcela odlišné, nejsou propojeny (rozdíl)..

Běžné příklady použití: počet nula-nula, teplota pod nulou, nulové emoce, trpělivost v nule, nula zakončený řetězec, nulová pozornost, nulové funkce, nula bez hůlky, nula hodin atd..

Stojí za zmínku, že použití této dvojice slov v matematice je docela specifické. Obě možnosti lze použít při výpočtech, například: přičíst osm k nule, nulový bod dvě procenta, odečíst bod patnáct bodů od nuly, nelze dělit nulou atd. Existují také takové výrazy: snižte výraz na nulu, provádějte výpočty s nulou, rovnejte na nulu.

Na závěr se vracíme k hlavnímu problému, který byl položen na začátku článku. Na první pohled je to běžná a žádná divná otázka. Požadoval však hlubokou syntézu a analýzu svého rodného, ​​skvělého jazyka. Doufám, že jste našli, co jste hledali, a tento článek byl pro vás užitečný. Naučte se a nezapomeňte na svůj rodný ruský jazyk. Hodně štěstí!