Jaký je rozdíl mezi slovy významný a významný?

Ruský jazyk obsahuje slova s Vyznamenání 2-3 písmena. Pro většinu lidí jsou podobní v definici, použití, ale při bližším zkoumání, když nahrazují podobná slova, zkreslují podstatu věty, fráze, čímž transformují kladený význam.

Lexikologové pojmenují daný pár slov podle paronym. Pro správné použití lexikální skupiny bude vhodné hledat definice, příklady naznačující rozdíl mezi paronyma mezi nimi. Před porovnáním paronym je analyzujeme z pozice ruského jazyka.

Významné

Morfologické rysy

Významné je jméno přídavného jména ukazující atribut subjektu. Je vysoce kvalitní, proto může být ve 2 formách - kompletní (významné) a krátký (významné). Má stupeň srovnání - srovnávací (významnější).

Morfemická analýza

Existují 3 morfémy: "znach" - root, "im" - přípona, "ost" - konec.

Lexikální význam

  1. Charakterizuje objekt, který má důležitý význam, častěji mezi většinu.
  2. Označuje objekt, objekt, který má svůj vlastní význam. Pravděpodobně mají globální povahu, osobní přístup člověka k objektu, událost.

Toto přídavné jméno se používá ve všech stylech řeči, protože se jedná o neutrální slovo, nicméně použití je vhodné pro hovorovou řeč.

Synonyma

Kvůli polysemy přídavného jména, tam jsou 2 skupiny slov, které by mohly být náhrada:

  • Důležité, vážné, prvořadé.
  • Významné, označující.

Významné

Morfologické rysy

Druhé adjektivum také odkazuje na jméno přídavného jména a je vysoce kvalitní (označuje atribut objektu podle obecného posouzení). Může stát ve dvou formách - krátká (významná), úplná (významná). Existují dva stupně srovnání - vynikající a srovnávací.

Morfemická analýza

Obsahuje 3-4 (záleží na tom, zda se rozlišuje přípona "a" samostatně): morfémy: "znach" - root, "i-teln" - přípona (s), "ost" - zakončení.

Lexikální význam

Nejednoznačnost je jednou z vlastností tohoto přídavného jména, ale „významná“ odkazuje na styl knihy, proto se častěji používá v knižní slovní zásobě, méně často - hovorové.

  1. Rozlišuje se, zda má objekt vysoké kvantitativní ukazatele.
  2. Něco velkého významu.
  3. Charakterizuje přítomnost hlubokého významu v objektu. Tato skupina také zahrnuje situaci, kdy se fráze s tímto přídavným jménem používá k označení něčeho výrazného.

Synonyma

  1. Velké podstatné.
  2. Důležité, významné.
  3. Smysluplné.

Podobnost slov

Na gramatické úrovni jsou přídavná jména podobná v tom, že patří do jedné části řeči, odpovídají na jednu otázku a mohou být ve srovnávací míře. Stejně jako všechny paronymy, i tento paronymický pár je ve výslovnosti podobný.

Takže slovo „významný“ může být synonymem druhého slova, pokud potřebujete uvést, že objekt má větší význam.

Porovnání a rozdíly

Porovnání

Od většiny paronym je tento pár velmi odlišný. Je však užitečné podrobně se zabývat používáním těchto slov, abychom zjistili, jak je správně používat ve vaší řeči, znát rozdíly mezi nimi.

„Významný“ může být událost, slovo, den. Vše, co má pro člověka smysl, bude popsáno v tomto přídavném jménu. Hodnota může být nejen kladná, ale také záporná.

„Významné“ se používá k označení předmětu nebo položky, která má význam nebo význam. Můžeme si tedy mentálně zapamatovat rozdíl mezi těmito dvěma slovy: významný - to je to, co charakterizujeme podle našeho názoru, to znamená, že pro některé to může být zanedbatelné. Významné je něco absolutního, takže pro všechny je prvořadé.

„Významný“ je tedy součástí významného, ​​má výhodu, ale v menší míře.

Rozdíly

Rozdíly mezi paronymy jsou vidět na příkladech použití:

„Návrh zákona o ochraně zvířat obsahuje výraznou chybu, která může narušit účinné fungování projektu.“.

Kolokace „významná nevýhoda“ ukazuje přítomnost některých menších neřestí v návrhu zákona, které brání práci zákona, což prospěje.

Pokud vyměníte přídavné jméno, význam návrhu se změní. Ukazuje se, že projekt obsahuje značné, ale vážné nedostatky, které neumožní vstup zákona v platnost. Samotný projekt nemá smysl, nepřinese žádné výhody.

"Během diskuze ředitel společnosti a poradce odhalili potřebu zvýšit významný objem vyrobených produktů tak, aby společnost neztrátala zisk."

„Významný objem“ znamená primární cíl podniku: zisk se zvýší, pokud zvýšíte množství prodaného produktu. Tato podmínka je nejdůležitější podmínkou, která umožňuje řešit problémy společnosti..

Pokud dojde k výměně, zkreslení: Počáteční stav nebude stačit. Ukazuje se, že je důležité, ale ne velmi důležité, je třeba zvýšit výrobu a najít jiné způsoby, jak dosáhnout cíle.

Shrnutí

Tato přídavná jména se příliš neliší, velmi podobné sobě. Zaměnitelné použití závisí výhradně na hodnotě, která je součástí návrhu. Být paronymem se mohou navzájem nahradit. Pravda, nejčastěji je to velmi obtížné, protože primární význam se může změnit.