Honour and People's Artist - jaký je rozdíl?

Dokonce i ve starém Římě je přísloví „Lidé vyžadují chléb a cirkusy“. Brýle dnes znamenají nejen zábavu, která lidem ukazuje podnikání, ale také opravdové skvělé umění, které se uchovává a rozvíjí v muzeích a galeriích, loutkových a činoherních divadlech, uměleckých školách a dokonce i těch nejmenších sborech..
Jakákoli krize v zemi nezačíná ekonomikou, ale vzděláváním a uměním. Interpreti neustále bojují proti duchovní krizi.

Nestávají se umělci, rodí se

Celý svůj život však můžete pracovat v divadle nebo ve filharmonické společnosti a po dobu 35–50 let tvůrčí činnosti nedělejte nic významného, ​​věnujte lidem čisté umění, nedělejte každou frázi ani si nevšímejte zjevení. Můžete získat specializované vzdělání - hudbu, herectví nebo režii, umění nebo drama, a ne vzrušit veřejnost současně, ale můžete být učeni samy a sbírat plné sály diváků v lásce s uměním.

Stručně řečeno, ne všichni talentovaní hudebníci, herci, režiséři a tanečníci se proslavili ve svém oboru, protože jeden talent nestačí: stále potřebujete tvrdou práci, schopnost číst mezi řádky a slyšet ostatní, být citlivý a pevný. Jedním slovem je skutečný umělec nadaný člověk, který může lidem s tancem nebo hudbou, rolí nebo představením představit nejdůležitější věc. Tito lidé jsou pozorováni a slaveni..

Jaká ocenění a tituly je obvyklé udělovat nejtalentovanějším a nejjasnějším umělcům?

Existuje mnoho ocenění, často jsou udělována nejen a ne tolik vládními vůdci nebo lidmi, jako jsou různé redakční kanceláře časopisů a novin, mistři umění a speciální komise.

Když člověk opravdu něco znamená v kultuře a umění, všimne si to nejen publikum, ale také vedení regionu a dokonce i státu, protože umění a jasné osobnosti v něm vždy hrály a hrají klíčovou roli při výchově mladší generace, při zachování nejlepších kulturních tradic státu, povznesení duchovní úrovně každého člověka.

V oblasti umění a kultury existují pouze dva čestné tituly a každý z nich je velmi důležitý. Toto je titul Ctěného a lidového umělce Ruské federace.

Oba tyto tituly jsou stejně důležité a čestné, přesto mezi nimi existuje určitý rozdíl..

Osoba se může stát uznávaným umělcem:

  1. Po nejméně deseti letech pracoval v určité oblasti kultury a umění.
  2. Významné tvůrčí úspěchy ve svém oboru.
  3. Dosáhl slávy a rozšířené publicity.
  4. Rozpoznává diváci (čtenáři, posluchači atd.).
  5. Oceněné vedení města, regionu a země.
  6. Aktivní občan.

Jednou za rok předkládá vedoucí instituce kultury a umění (divadlo, filharmonie, muzeum, galerie) nebo hlava města ministerstvu kultury návrh na udělení titulu Ctěný umělec jedné nebo druhé osobě.

K žádosti je přiloženo kolegiální rozhodnutí kolektivu nebo jeho členů (například umělecké rady divadla) o nominaci profesionála na titul ctihodného umělce a seznamu ocenění, jakož i seznam nejvýznamnějších úspěchů kandidáta. O udělení titulu Ctěný umělec Ruské federace rozhoduje prezident státu.

Nejvyšší titul pro kreativní osobu - Lidový umělec Ruské federace.

Tito lidoví umělci samozřejmě získávají herci, zpěváci a hudebníci, kteří nejsou vždy milováni lidmi, ale cena si často najde svého hrdinu. Co je potřeba k tomu?

Titul lidového umělce Ruské federace se uděluje osobě:

  • Nejméně pět let po obdržení titulu Ctěný umělec země.
  • Veřejně uznávané.
  • Kdo významně přispěl k rozvoji kultury a umění země.
Tento titul dostává umělec jednou provždy. Titul lidového umělce Ruské federace uděluje prezident země a každý rok ve stejný den - v předvečer dne Dělníka kultury. Toto je nejdůležitější svátek pro všechny umělce v zemi, který se slaví 25. března..

Možná je to jediný den, kdy herci, zpěváci, skladatelé a baletní tanečníci se nejen věnují publiku a pracují pro druhé, ale také se stanou hrdiny dne, dostávají nejvíce bouřlivý potlesk.